Referencie izolácií v pultové strechy. Naše práce vykonané fúkanou izoláciou v šikmých pultových strechách. Fúkaná izolácia je prakticky jediný vhodný spôsob pre izolovanie pultovej strechy. Kvôli obmedzenému priestoru, nie je jednoduché aplikovať iný druh izolácie. Pre aplikáciu fúkanej izolácie je potrebný minimálny priestor, nakoľko izolácia je nanášaná do priestoru fúkaním cez hadicu. Dostane sa naozaj všade a vytvorí rovnomernú izolačnú vrstvu po celom strope.