Parozábrana

Čo je to parozábrana?

Prečo sa izolačná vrstva nezaobíde bez parozábrany.

Parozábrana je druh parotesnej fólie s vysokým difúznym odporom, ktorá sa používa na ochranu nosných konštrukcií a tepelno-izolačných vrstiev pred vniknutím vlhkosti do ich vnútra.

V prípade ak by vodná para prenikala do konštrukcie až do miesta z nižšou povrchovou teplotou skondenzovala by, čo predstavuje vysoké riziko vzniku plesní.

Z dlhodobého hľadiska je vlhkosť a pleseň či už v drevených nosných konštrukciách, alebo izolačných vrstvách veľmi nebezpečná a mohla by zapríčiniť vážne dôsledky. Preto je odborné umiestnenie parotesnej fólie veľmi dôležitý krok, ktorý netreba podceniť.

Parozábrana Knauf LDS 100

Kde sa parozábrana používa

Parozábrana sa používa v difúzne uzavretých konštrukciách ktorých princíp spočíva v úplnom obmedzení prenikaniu vodnej pary do konštrukcie. Väčšinou sa jedná o drevostavby, pričom parozábrana sa aplikuje ako prvá vrstva po pohľadovej vrstve zo strany interiéru či už v obvodových stenách, alebo streche či strope.

Parozábrana sa tiež používa v murovaných domoch, ktoré nemusia byť úplne difúzne uzatvorené nakoľko môžu mať difúzne otvorené obvodové steny, napríklad odvetrávané fasády. Do šikmej strechy, alebo na strop v prípade bungalovoch sa umiestni parozábrana pod nosnú konštrukciu strechy a izolačnú vrstvu.

Parozábrana na strope väzníkový krov
Parozábrana Delta Reflex

Parozábrana nie je parobrzda - aký je rozdiel?

Na trhu existujú dva základné typy fólií, ktoré majú za úlohu zamedziť prenikaniu vodných pár do nosných konštrukcií.

Parozábrana je fólia s uzavretou bunkovou štruktúrov a vysokým difúznym odporom, ktorá úplne zamedzí prenikaniu vodnej pary.

Parobrdza je fólia s čiastočne otvorenou bunkovovu štruktúrov, nízkym difúznym odporom a umožňuje riadený prestup vodnej pary z interiéru smerom von. Hovoríme o difúzne otvorených konštrukciách.

Prečítajte si viac informácií o difúzne uzavretých a difúzne otvorených konštrukciách:

https://www.istavebnictvo.sk/clanky/difuzne-otvorena-ci-difuzne-uzatvorena-stavba

https://www.asb.sk/stavebnictvo/fasada/vonkajsie-oplastenie-dreveneho-ramu-difuzne-otvorenymi-doskami

Parozábrana

Parozábrana Isover stopvap 90

Parobrzda

Parobrzda Isover Vario Xtrasafe

Je OSB doska rovnocennou náhradou parozábrany?

Niektoré názory v komunite domácich majstrov sa na túto otázku rozchádzajú. Odpoveď je však jednoznačná – NIE nie je.

Aj keď OSB doska určite má funkciu zabraňovania prestupu vodných pár jej hodnota Sd je 5,5 m. Hodnota kvalitnej parozábrany Sd je 100 m. Preto o OSB doske môžeme hovoriť skôr ako o parobrzde.

Tento fakt potvrdzuje napríklad to, že OSB doska tvorí prvú vrstvu zo strany interiéru hneď po pohľadovej vrstve v skladbe obvodových plášťoch v difúzne otvorených konštrukciách v drevodomoch. Skladby obvodových plášťov v drevostavbách nájdete napríklad TU.

Tento fakt tiež potvrdzuje napríklad odborná štúdia pani Evi Strečkovej Meranie tepelne – vlhkostných vlastností materiáloch na báze dreva, ktorá uvádza, že hodnoty difúzneho odporu OSB dosiek uvedené výrobcom sú lepšie ako v skutočnosti. Tento fakt dokázala testovaním týchto materiálov. Uvádza sa tu, že OSB doska ako jediná parobrzdná vrstva v difúznej konštrukcii nemusí byť postačujúca kvôli slabému difúznemu odporu a v konštrukcii sa môže tvoriť kondenz.

Aké parametre sa uvádzajú pri parozábrane

Kvalitu parozábrany môžeme porovnať podľa niekoľkých parametrov. Základná funkcia čiže priepustnosť vodných pár môže byť vyjadrená dvoma rôznymi hodnotami.

Difúzna hrúbka vyjadrená Sd (m) – koľko metrov vzduchovej vrstvy sa vyrovná danému materiálu difúznymi vlastnosťami. To znamená, že ak má parozábrna hodnotu Sd – 100 m, tak 100 m vzduchovej vrstvy má rovnaký difúzny odpor ako táto fólia.

Faktor difúzneho odporu μ – táto hodnota uvádza to, koľkokrát je väčší difúzny odpor daného materiálu ako rovnaká vrstva vzduchu pri rovnakej teplote. To znamená, že ak má parozábrana o hrúbke 0,4 mm hodnotu μ – 400 000 tak vzduch o hrúbke 160 000 mm má rovnaký difúzny odpor ako táto fólia.

Ostatné parametre

Hrúbka mm– uvádza sa v mm, väčšinou majú parozábrany hrúbku okolo 0,2 – 0,4 mm. Tu treba rozlišovať to, že niektoré parozábrany sú previazané tkaninou a teda celkovú hrúbku netvorí čisto parotesná hmota, ale aj táto tkanina.

Plošná hmotnosť – je vyjadrená v gramoch na m2 a je to hneď druhý najdôležitejší parameter ktorý si treba všímať a porovnávať. Čím vyššia je plošná hmotnosť tým je fólia hustejšia a dokáže lepšie utesniť priestor okolo konštrukčného prvku – skrutky. Toto je veľmi dôležité pri montovaní SDK závesov, ktoré sa srutkujú cez parozábranu do nosnej konštrukcie. Parozábrany majú túto hodnotu väčšinou medzi 100 a 200 g/m2.

Trieda reakcie na oheň – hodnota je vyjadrená písmenom Abecedy, písmeno na začiatku abecedy čiže A vyjadruje najlepšiu hodnotu. Parozábrany majú triedu reakcie na oheň zväčša E, alebo F.

Pevnosť v ťahu – táto hodnota vyjadruje najväčšie možné napätie ktorému je materiál schopný odolávať bez toho aby sa porušil. Hodnota sa uvádza aj v pozdĺžnom aj priečnom smere. Čím vyššia hodnota tým je materiál odolnejší voči pretrhnutiu. Hodnoty väčšinou bývajú 100 až 170 N/50mm.

Rozmery parozábrany – uvedené šírkaxdĺžka v metroch.

Parotesný systém – čo je to a čo obsahuje

Aby bola parotesná vrstva 100% tne účinná, nestačí len napojenie parozábrany na konštrukciu, ale je nutné parotesné prelepenie presahov fólie a parotesné napojenie pri ukončení fólie napríklad na obvodový múr, alebo iné povrchy. Na to sa používajú špeciálne pásky a tmely. Pri použití parozábrany, pásky na parozábranu a tmelu na parozábranu hovoríme o parotesnom systéme.

Jediná známa značka o ktorej viem, že má svoj parozábranový systém certifikovaný na 50 rokov životnosti je značka Knauf Insulation a parotesný systém HOMESEAL.

Páska Knauf SOLIFIT

Páska na parozábranu Kanuf Solifit

Tmel Knauf SOLIMUR

Tmel na parozábranu Knauf Solimur

Knauf LDS 100

Parozábrana Knauf LDS 100

Montáž parozábrany – základné fakty

Základný princíp a funkcia parotesného systému – parozábrany je zamedzenie prestupu vodných pár do nosných konštrukcií. Z toho vyplýva, že ak chceme túto funkciu dosiahnuť, aby nám parotesný systém fungoval tak ako má musí byť parozábrana aplikovaná bez otvorov a dierok.

Aj najmenšia dierka cez parozábranu predstavuje prestupný bod pre vodnú paru. Všetky prípadné dierky ktoré vzniknú pri montáži parozábrany, následne prelepíme páskou na parozábranu. Túto pásku tiež použijeme na prelepenie všetkých prestupov ktoré vedú cez parozábranu ako napríklad káble, vzduchové rozvody a podobne. Páska sa tiež používa na prelepenie presahov parozábrany.

Rovnako je veľmi dôležité použiť na spojenie parozábrany a obvodového múru špeciálny tmel na parozábranu. Ak sa tmel nepoužije spojenie po celom obvodovom múre predstavuje prestupný bod a tiež miesto kade bude prúdiť vzduch a vytvárať mikroprievan.

Ak sa pri montáži držíte týchto faktov, hlavne pri všetkých detailoch, je pravdepodobné, že váš parotesný systém bude fungovať správne.

Aj keď sa možno zdá, že aplikácia parozábrany je pomerne jednoduchá činnosť, opak je pravdou. Práve detaily a komplikované miesta dotvárajú celkovú funkčnosť parotesného systému a pri ich riešení sú nevyhnutné skúsenosti, alebo aspoň poznatky. Preto je dobré pre aplikáciu parotesného systému využiť služby firmy ktorá má v tejto oblasti skúsenosti podložené referenciami.

Naša spoločnosť sa špecializuje hlavne na aplikáciu parotesného systému v jednopodlažných domoch s väzníkovým a trámovým krovom. Prečítajte si o tom viac informácií v článku aplikácia parozábrany v bungalove.

Výhody aplikácie parozábrany našou firmou

  • Mnohoročné skúsenosti s aplikáciou parotesného systému.
  • Sme odborne vyškolení firmou KNAUF INSULATION a získali sme certifikát aplikačnej firmy tejto značky.
  • Certifikovaný parotesný systém KNAUF HOMESEAL so životnosťou a plnou funkčnosťou min. 50 rokov.
  • Profesionálne odvedená montáž parotesného systému KNAUF HOMESEAL s maximálnou precíznosťou pri každom detaile.
  • Záruku kvality odvedenej práce a tým vysokú spoľahlivosť funkčnosti.
  • Odborné poradenstvo ohľadne parotesného systému.
  • Prípravné práce spojené s aplikáciou parotesného systému.

Pozrite si zaujímavé video od firmy ISOVER, kde je pekne poukázané na chyby ktoré môžu vzniknúž pri neodbornej aplikácii parozábrany a tiež čo môžu tieto chyby spôsobiť.

Odahalenie chýb na parozábrane

Prídeme - pomeriame - naceníme

Potrebujete montáž parozábrany?

Neváhajte nás kontaktovať

Pre získanie nezáväznej cenovej ponuky, alebo dohodnutie obhliadky, alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Prečítajte si výhody fúkanej izolácie, prečo zatepľovať a aký je postup pri zatepľovaní. Zistite tiež koľko stojí fúkaná izolácia.

Telefonický kontakt

Zavolajte nám. Sme vám k dispozícii.

0948331911

Emailový kontakt

Pošlite nám email. Do 24 hodín dostanete odpoveď.

info@izolacie-mlp.sk

Kontaktný formulár

Alebo využite náš kontaktný formulár nižšie.

Kontaktný formulár