Postup zateplenia

Postup zateplenia fúkanou izoláciou

Ako prebieha proces zateplenia fúkanou izoláciou od prvého kontaktu až po aplikáciu

V nasledujúcom článku sa dozviete, ako prebieha celý postup zateplenia fúkanou izoláciou od prvého kontaktu až po samotnú aplikáciu.

Kontakt

Všetko začína samotným kontaktom, keď nás oslovíte či už telefonicky, e-mailom, alebo cez kontaktný formulár. V prvej komunikácii potrebujeme vedieť základné informácie o stavbe a stavebnej konštrukcii. Či sa jedná o izoláciu rodinného domu, alebo iný typ stavby, či je to novostavba, alebo staršia stavba. Ďalej potrebujeme vedieť typ stavebnej konštrukcie ktorá sa bude zatepľovať. Napríklad väzníkový krov, pultová strecha, alebo trámový strop v staršom dome, či iný typ konštrukcie. Rovnako potrebujeme poznať plochu zateplenia v metroch štvorcových a prípadne požadovanú hrúbku izolácie.

Obhliadka stavby, poskytnutie potrebných informácií

Po prvom kontakte si s vami dohodneme obhliadku stavby. Snažíme sa o to, aby sme celý proces čo najviac urýchlili, preto obhliadku vykonávame v najbližší možný termín. Pri obhliadke si zmeriame plochu ktorá sa bude zatepľovať, určíme si kadiaľ privedieme hadicu na miesto aplikácie, odporučíme vám vhodný materiál.

Vždy je ideálne vykonať obhliadku zatepľovaného priestoru, hlavne kvôli zameraniu, taktiež preto aby sme videli samotný priestor a skonštatovali akým spôsobom bude aplikácia izolácie najvhodnejšia. Obhliadky stavby vykonávame zdarma v regiónoch kde bežne pôsobíme. Pozrite si naše regióny. Ak ste z iného regiónu ktorý nie je uvedený v zozname, na obhliadnutí stavby sa dohodneme individuálne.

V prípade ak obhliadka nie je možná, napríklad z dôvodu veľkej vzdialenosti, je možné poskytnúť všetky potrebné informácie telefonicky alebo e-mailom. V takomto prípade budeme potrebovať aj fotografie zatepľovaného priestoru a bude nutné aby ste upresnili kadiaľ budeme viesť hadicu pre aplikáciu na požadované miesto.

Cenová ponuka

Po tom ako nám poskytnete potrebné informácie, vám do 24 hodín v pracovných dňoch pošleme predbežnú cenovú ponuku. Túto cenovú ponuku vám potvrdíme pri obhliadke stavby, keď si zameriame plochu ktorá sa bude zatepľovať a až potom bude záväzná.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak nevykonávame obhliadku stavby našim pracovníkom, ale na základe vami poskytnutých informácií, cenová ponuka bude len predbežná. Po príchode na stavbu v deň aplikácie si zameriame plochu sami a až vtedy budeme vedieť presne potvrdiť cenu zateplenia.

V prípade, že rozmer plochy ktorý nám poskytnete bude rovnaký ako rozmer ktorý zameria náš pracovník cena bude samozrejme nezmenená.

Doplnkové služby a práce

V niektorých prípadoch sú nutné prípravné práce zatepľovaného priestoru pred samotnou aplikáciou. Tieto prípravné práce si môžete urobiť sami, podľa nášho odporučenia, alebo ich môžeme vykonať my. Doplnkové služby vám naceníme individuálne. Väčšinou sa jedná o tieto úpravy.

Vytvorenie otvoru do podlahy v trámovom strope pri izolácii povaly

Ak sa izoluje trámový strop na povale, je nutné vytvoriť otvor do podlahy v strope cez ktorý sa dostane hadica do dutiny. Otvor sa vytvára po celej dĺžke povaly o šírke 30 až 50 cm. Podlahy na povalách v starších domoch bývajú väčšinou z drevených dosák, v takomto prípade sa vytrhá jeden rad dosiek po celej dĺžke. Po aplikácii izolácie sa dosky vložia naspäť na pôvodné miesto.

Niekedy je na podlahe aj betónový poter. V takomto prípade sa vyreže do betónu požadovaný otvor, následne vytrhá latovanie ktoré je pod betónovým poterom. Po aplikácii izolácie sa vloží naspať drevené latovanie a v prípade požiadavky sa zaleje otvor v betónovom poteri novým betónom.

Vytvorenie pochôdznej podlahy

Pochôdzna podlaha sa vytvára v takom prípade, keď sa izolácia nanáša na rovnú plochu priamo na podlahu v povale. Samotná vrstva izolácie je nepochôdzna, čo znamená že neumožňuje pohyb po izolačnej vrstve. Ak potrebujete aby priestor na povale ostal ďalej využívaný je nutné vytvoriť pochôdznu podlahu.

Pochôdzna podlaha sa vytvára tak, že na pôvodnú podlahu sa vytvorí rošt z hranolov, alebo OSB dosiek. Do pripraveného roštu sa nanesie vrstva izolácie a následne sa na rošt založí podlaha tiež z drevených, alebo OSB dosiek. Takto vznikne priestor, ktorý bude zaizolovaný a ostane naďalej využiteľný.

Vytvorenie pochôdznej lavice

V prípade, ak nie je potrebné úplné využívanie povaly, ale je nutné zachovať prístup k niektorým častiam na povale, napríklad ku komínu, alebo elektroinštaláciám vyvárajú sa takzvané pochôdzne lavice. Po týchto laviciach je možné prejsť na požadované miesta. Lavice sú oveľa menej náročné na čas výroby aj samotný materiál.

Inštalácia fólie

Pri izolácii šikmých striech alebo drevostavieb sa používa parotesná fólia, ktorá vytvorí dutinu medzi krokvami ( šikmé strechy ) alebo v drevených nosníkoch (drevostavby). Vo videu nižšie je pekne znázornené ako sa fólia inštaluje a ako sa následne nanáša izolácia do vytvorených dutín.

Vytvorenie otvorov pre hadicu

Niekedy sú napríklad v drevostavbách použité ako vnútorný drevený záklop OSB dosky. Aby sme sa dostali do dutiny do ktorej budeme nanášať izoláciu musíme vyvŕtať otvory. Otvory sa tiež pripravujú napríklad do SDK dosiek v prípade izolácie SDK stropu zospodu, alebo priečok a stien.

Vytvorenie otvorov do strešnej krytiny

Ak nie je možný iný spôsob, ako dostať hadicu na požadované miesto aplikácie je možné urobiť otvor v strešnej krytine. Po aplikácii izolácie sa vytvorený otvor zakryje do pôvodného stavu.

Aplikácia izolácie

Samotná aplikácia izolácie je pomerne rýchla, čistá a pre zákazníka jednoduchá. Výhodou je to, že nenaruší samotný chod na stavbe, alebo pri využívaní domu.

Všetko potrebné pre samotnú izoláciu sa nachádza v našom aute, ktoré potrebujeme zaparkovať čo najbližšie k miestu aplikácie. Jediné čo potrebujeme je elektrická prípojka 220 alebo 380 V.

Materiál sa nanáša pomocou špeciálneho prístroja, ktorý vzduchom poháňa izolačný materiál cez hadicu priamo na miesto aplikácie. Tento spôsob umožňuje aplikovať izoláciu do vzdialenosti 100 m a do výšky 40 m od nášho vozidla, kde sa nachádza ukotvený prístroj.

Samotný materiál nie je potrebné vynášať na miesto aplikácie, vkladá sa priamo do stroja. Certifikovaný materiál je vákuovo balený v igelitových obaloch ktoré sú potlačené logom a značkou výrobcov KNAUF INSULATION (minerálna vlna) alebo STEICO (drevovlákno, alebo celulóza).

Pre samotnú aplikáciu je potrebné dopraviť hadicu od nášho auta na miesto aplikácie. Jeden pracovník obsluhuje prístroj priamo v aute, pričom vkladá izolačný materiál priamo do prístroja. Špeciálny prístroj materiál najprv rozomelie a následne vzduchom poháňa do hadice. Finálna podoba materiálu je až po rozomletí a vyfúknutí. Druhý pracovník sa nachádza priamo na mieste aplikácie a postupne nanáša izolačný materiál na miesto zateplenia. Po nanesení celej požadovanej plochy sa vykoná kontrola našej práce, aby boli vylúčené nedokonalosti v izolačnej vrstve.

Pozrite si videá, kde je znázornené aplikovanie fúkanej izolácie