Naša práca

 • Typ stavby Rodinný dom novostavba bungalov
 • Typ konštrukcie Väzníkový krov
 • Typ izolácie Minerálna vlna SUPAFIL LOFT
 • Lokácia Beluša

Naša práca

Referencia fúkanej izolácie, montáže parozábrany a prípravných práca v novostavbe typu bungalov s väzníkovým krovom.

Zateplenie stropu fúkanou izoláciou a aplikácia parozábrany.

Pre zákazníka v Beluši sme zabezpečovali kompletné riešenie zateplenia stropu v novostavbe bungalovu s väzníkovým krovom vrátane montáže parotesného systému a ostatných prípravných prác.

Na tejto stavbe sme vykonávali:

 1. Výroba mantinelov na vonkajšej hrane venca
 2. Výroba konštrukcie pre strešný výlez
 3. Výroba pochôdznej podlahy na povale
 4. Aplikácia parozábrany
 5. Zateplenie stropu fúkanou izoláciou

Práce na tejto stavbe sme rozdelili na dve etapy. V prvej etape sme urobili montáž parotesného systému. Pred montážou parozábrany musí byť urobená pochôdzna podlaha a konštrukcia pre ukotvenie strešných schodov. Rovnako sme urobili mantinely na úrovni vonkajšej hrane venca po strešnú fóliu. V druhej etape sme, doladili prestupy cez parozábranu a nafúkali izolačnú vrstvu.

Prečo sa práce rozdelili na dve etapy?

Najjednoduchšie riešenie pre montáž parozábrany je, keď sa aplikuje ako prvý krok na hrubej stavbe. To znamená, že stavba je bez priečok, omietok, elektrických rozvodov, stupačiek a podobne. Je ideálne keď sa najprv natiahne parozábrana a následne je možné v prípade potreby urobiť prestup už cez natiahnutú fóliu hore do povaly. Môžu to byť napríklad prestupy el. káblov, káblov pre anténu, alebo kamery, odvetrávanie odpadov, prestupy trubiek pre slnečné kolektory, komín pre plynový kondenzačný kotol (neplatí pre murovaný komín, ten musí byť spravený pred parozábranou) a podobne. V druhej etape pred samotným zafúkaním stropu izoláciou sa tieto prestupy ošetria páskou na to určenou aby sme zabezpečili úplnú parotesnoť v parozábrane.

Aj v tomto prípade zákazník po aplikácii parozábrany potrebval urobiť prestup pre plynový komín a niekoľko káblov. Preto sme práce rozdelili na dve etapy, čo je v mnoho prípadoch ideálne riešenie.

1. Výroba mantinelov

Izolácia stropu slúži na to, aby teplo ktoré vznikne v interiéry neuniklo cez strop smerom hore. Preto je izolácia v presahu strechy úplne zbytočná a nemá tam žiadnu účinnosť. Je samozrejme veľmi dôležité aby bol poriadne zateplený veniec jednak z vrchnej a tiež v vonkajšej strany. Aby sa zabránilo prefúkaniu izolácie do presahu strechy za obvodový múr vytvára sa debnenie – mantinel na vonkajšej hrane venca.

Ideálne riešenie je, keď sa tento mantinel vytvorí z fasádnej izolácie, ktorá sa vytiahne po obvodovom múre hore po strešnú fóliu, alebo aspoň na 50 cm. V niektorých prípadoch to robíme z OSB dosky, rovnako ako na tejto stavbe. Tu bol dôvod taký, že zákazník nezatepľoval fasádu.

Použitý materiál: OSB doska 2500x1250x10 mm, strešné laty 0,05×0,03 mm, tesárske vruty 4×40 mm

2. Výroba konštrukcie pre strešný výlez

Pred aplikáciou parozábrany je nutné vyrobiť konštrukciu do ktorej sa po montáži SDK stropu namontujú strešné schody do povaly. Túto konštrukciu je možné urobiť z hrubšej OSB dosky, my to robíme z dreva.

Použitý materiál: fošne 0,05×0,1 m, vruty 8×220 mm a 6×100 mm

3. Výroba pochôdznej podlahy

Rovnako pred aplikáciou patozábrany je dobré vyrobiť pochôdznu podlahu na povale. Je to oveľa jednoduchšie ako keby sa to robilo potom ako sa natiahne na strop fólia.
Na požiadavku zákazníka mala táto pochôdzna podlaha rozmer 2×6 m.

Typ: ako podlahu na povale treba použiť klasické dosky nie OSB. Rozdiel je v tom, že drevo dýcha a je paropriepustné, kdežto OSB doska je paronepriepustný materiál – difúzne uzatvorený. Prípadná vlhkosť ktorá vznikne pod podlahou sa cez drevenú podlahu pekne odvetrá, ale v prípade OSB ostáva neodvetraná a môže sa vytvárať pleseň.

Zdroj: https://www.facebook.com/groups/staviame.svojpomocne

Použitý materiál: fošne 0,05×0,1 m – konštrukcia, dosky 0,1×0,025 m – podlaha, vruty 6×100 a 4×50 mm

4. Montáž parozábrany

Naša firma sa zaoberá odbornou aplikáciou parotesného systému KNAUF HOMESEAL viac ako štyri roky. Sme zaškolení profesionálnymi odborníkmi z firmy Knauf, kde dbajú na precíznosť a hlavne vysokú kvalitu práce.

Parotesný systém v bungalove je veľmi dôležitá vrstva v skladbe stropu. Hlavný účel je zamedzenie prestupu pár do drevenej konštrukcie krovu. Preto je nesmierne dôležité, aby bola parozábrana 100% hermeticky uzavretá, to znamená bez najmenšej dierky skrz. Ďalšia úloha parozábrany je tiež zamedzenie vzniku mikroprievanu.

Kvalitný parotesný systém by mal okrem iného spĺňať hlavne jednu dôležitú vec a to je rovnaká funkčnosť pri dlhej životnosti. Nakoľko sú všetky materiály v parotesnom systéme namáhané vplyvom zmeny teploty musia byť tomu prispôsobené. Ako jedna z mála značiek firma Knauf má svoj parotesný systém pod názvom HOMESEAL certifikovaný na minimálnu životnosť 50 rokov. Okrem toho sú všetky produkty či už parozábrany, parobrzdy, alebo pásky a tmely vysoko kvalitné. Svedčí o tom aj to, že sa s nimi veľmi dobre pracuje. Preto používame hlavne túto značku.

Na tejto stavbe nám pri montáži trochu komplikovali vytiahnuté priečky. Nakoľko medzi priečkami a spodnou hranou väzníkov bol priestor cca 5 cm bolo stále možné natiahnuť parozábranu po celej ploche stropu. Keby boli priečky vytiahnuté nad väzník parozábrana by sa musela ťahať v každej izbe zvlášť. To samozrejme ovplyvňuje náročnosť, čas aj spotrebu materiálu hlavne tmelu.

Pozor pri komíne: pri spojení parozábrany a komína na tuhé palivo je nutné najprv na komín nalepiť nobasil a vytiahnuť ho do lepidla. Je to z dôvodu, že len materiály s protipožiarnou ochranou A1 môžu byť kontaktne opreté o komín na tuhé palivo. Parozábrany majú väčšinou triedu reakcie na oheň E.

Parozábrana sa po natiahnutí na strop musí priečne podbiť. Rozteč podbitia závisí od použitej izolácie stropu. V tomto prípade je izolácia fúkaná minerálna vlna s váhou 16 kg na 1m3 preto by podbitie malo byť každých minimálne 70 cm. My podbíjame každých 45-50 cm.

Na podbitie parozábrany je možné použiť akékoľvek rezivo, alebo cd profily. My používane strešné laty. Rezivo nemusí byť impregnované.

Použitý materiál: Parozábrana HOMESEAL LDS 100, Tmel na parozábranu HOMESEAL SOLIMUR, Páska na parozábranu HOMESEAL SOLIFIT, Skrutky s tesnením pre uchytenie parozábrany, strešné laty 0,04 x 0,03 m na podbitie parozábrany.

Pozrite si zaujímavé video od firmy ISOVER, kde je poukázané na to ako veľmi je dôležitá parotesná vrstva a tiež na to čo môže spôsobiť neodborná aplikácia.

Druhá etapa a práce medzi tým

Na druhú fázu zateplenia stropu sme nastúpili až po 6 mesiacoch od montáže parozábrany. Medzi tým na stavbe prebehli ostatné práce. V interiéri podlahové kúrenie, anhydridové potery, elektroinštalácie, striekané cementové omietky, postavil sa krb, vytiahol sa komín z plynového kotla, založili sa okná a vchodové dvere, vyplnil sa priestor medzi priečkou a parozábranou sklenou vatou. V exteriéry fasádny náter, podbitie štablonu.

Zvuková izolácia medzi miestnosťami

Aby sa zabezpečila zvuková izolácia medzi miestnosťami je potrebné vyplniť prázdny priestor medzi priečkami a parozábranou. Je možné použiť PUR penu, alebo klasickú rolovanú minerálnu vatu. My osobne preferujme minerálnu vatu. Tieto práce si zákazník urobil svojpomocne. Stačí kúpiť jedno balenie rolovanej sklenej vaty ktorá sa odreže podľa hrúbky priečky a natlačí sa do prázdneho priestoru nad priečkou.

Pred samotným fúkaním izolácie sme opravili a doladili všetky prestupy cez parozábranu pomocou pásky HOMESEAL SOLIFIT. Rovnako sme opravili prípadné dierky ktoré vznikli počas ostatných prác.

Fúkaná izolácia

Izolačný materiál sme použili fúkanú minerálnu vlnu SUPAFIL LOFT značky Knauf o hrúbke 45 cm. Minimálna odporúčaná hrúbka izolácie stropu je 40 cm. Zákazník sa rozhodol aplikovať vyššiu hrúbku, čo bolo veľmi dobré rozhodnutie.

V dnešnej dobe zvyšovania cien energií mu takáto izolačná vrstva zabezpečí vyšší tepelný odpor R a tým pádom lepšie izolačné vlastnosti a následnú úsporu financií za energie pri vykurovaní. Pri hrúbke 45 cm je dosiahnutý tepelný odpor R – 11,392 čo je vynikajúce.
Prečítajte si o fúkanej minerálnej vlne SUPAFIL viac informácií.

Konštrukcia pre SDK strop

Sadrokartónová konštrukcia sa kotví priamo na väzníky cez parozábranu. Je nutné použiť diletačnú penovú pásku ktorá sa nalepí na miesto kotvenia závesu a až potom sa pripevní záves. Je to kvôli tomu, aby sa neporušila parozábrana.

Ak by sa závesy na SDK kotvili do podbitia treba dbať na to, aby skrutka bola menšia ako hrúbka podbitia. V opačnom prípade by každá skrutka urobila dieru do parozábrany.

Pred fúkaním izolácie sa môže urobiť konštrukcia pre SDK, ale so založením SDK dosiek je dobré počkať až potom keď sa nafúka izolácia. Je to hlavne z dôvodu, že pracovník ktorí fúka izoláciu sa musí pohybovať po celej ploche stropu. Aj pri skúsenostiach, praxi a maximálnej opatrnosti sa môže stať, že sa nechtiac urobí pri fúkaní do parozábrany diera. Toto sa dá jednoducho opraviť, pokiaľ je odspodu strop otvorený bez SDK dosiek.

Fotky SDK konštrukcie z iných stavieb.

Záver

Zákazník z Beluše získal našimi službami kvalitnú izolačnú vrstvu stropu, ktorá mu zabezpečí vysokú úsporu nákladov a tepelný komfort počas celej životnosti stavby. Rovnako sme zabezpečili odbornú aplikáciu parotesného systému, čo je veľmi dôležitá vrstva v skladbe stropu. Pre aplikáciou parozábrany je lepšie využiť služby skúsenej certifikovanej firmy, alebo aspoň zohnať odborné informácie a poradenstvo pri svojpomocnej montáži. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá okrem základných postupov je dobré vedieť na čo si dať pri montáži pozor a kde neurobiť chybu.

Prečo je fúkaná izolácia ideálne riešenie pre zateplenie trámového stropu?

Vynikajúca izolačná vrstva bez námahy a vysokých investícií
 • Pri odbornej aplikácii vyplní fúkaná izolácia každý centimeter priestoru v dutine. Nevzniknú žiadne tepelné mosty.
 • V porovnaní s klasickou izoláciou pri ktorej vzniká mnoho odpadu z dorezov pri fúkanej izolácii platíte len za spotrebovaný materiál.
 • Rýchla a čistá aplikácia. Zateplenie je hotové za jeden deň.
 • V porovnaní s klasickou izoláciou je veľkou výhodou aj cena za materiál aj prácu.
Výhody fúkanej minerálnej izolácie
 • Fúkaná minerálna vlna je materiál bez chemických prísad
 • Je absolútne paropriepustný. Nenasiakne žiadnu vlhkosť a preto neumožňuje vzniku plesní a koncentrácii vlhkosti .
 • Je trvácny a odolný. Vyrába sa zo skla a kremičitého piesku, je odolná ako tieto suroviny.
 • Fúkaná minerálna izolácia vydrží rovnako funkčná po desaťročia
 • Je odolná voči hlodavcom a hmyzu

FOTOGALÉRIA

Ukážky našej práce

Potrebujete zatepliť Vašu stavbu?

Neváhajte nás kontaktovať

Pre získanie nezáväznej cenovej ponuky, alebo dohodnutie obhliadky, alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Prečítajte si výhody fúkanej izolácie, prečo zatepľovať a aký je postup pri zatepľovaní. Zistite tiež koľko stojí fúkaná izolícia.

Telefonický kontakt

Zavolajte nám. Sme k dispozícii.

0948331911

Emailový kontakt

Pošlite nám email. Do 24 hodín dostanete odpoveď.

info@izolacie-mlp.sk

Kontaktný formulár

Alebo využite náš kontaktný formulár nižšie.

Kontaktný formulár